1. Domů
  2. Naše služby
  3. Mobilní hospic Pokojný přístav

Mobilní hospic Pokojný přístav pomáhá rodinám být se svými blízkými i na sklonku jejich života. Mobilní hospic nemocným nabízí zajištění symptomatické paliativní léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou  v pokročilém či terminálním stadiu a zároveň není nutná nemocniční léčba.  Jejím cílem není vyléčit, ale zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění.

Služba je terénní, to znamená, že je poskytována v domácnosti klienta, kde podporuje rodinu v každodenní péči o umírajícího.  Pro kvalitní zajištění služby je tedy potřebná dobrá spolupráce s rodinou.

Rodina či klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoliv změnit a požádat si o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení dle vlastní volby.

Charitní mobilní hospic Pokojný přístav zahájil svou činnost 1. 4. 2007.  Jsme nestátní zdravotnické zařízení a  jsme členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Služba je poskytována v městě Opavě a v okolních obcích cca do 20 km.

Základní informace

Služba je zajišťována paliativním týmem. Péči o vaše blízké zajišťují všeobecné zdravotní sestry, které plní indikaci lékaře a také samy aktivně vyhledávají  a zajišťují potřeby umírajících. Dbáme na to, aby byly zajištěny všechny potřeby umírajícího pacienta a on mohl důstojně opustit tento svět.

Sestry se stávají oporou nemocného a jeho rodiny v nejtěžších chvílích. Rodina tak nezůstává ve své péči o nemocného osamocena - má někoho, na koho se může obrátit ve dne v noci a kdo jí pomůže  doprovázet nemocného až do konce.

Členem týmu je také lékař, který je také garantem služby. Je možno využít služeb sociálního pracovníka, spolupracujeme s knězem pro zajištění duchovních potřeb klientů a rovněž s psycholožkou, která je připravená poskytnout psychologickou pomoc nemocnému a jeho rodině.

Jedině s kvalitním multidisciplinárním týmem můžeme naplnit své poslání a poskytnout profesionální hospicovou a paliativní péči podle moderních trendů současné medicíny.

Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Mobilního hospice Pokojný přístav je profesionálně poskytovat odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí a umožnit klientům uzavřít život důstojně doma v kruhu svých blízkých.

Cíle:

zajistit komplexní péči o umírajícího klienta a respektovat jeho důstojnost.

Nabídka Služeb