1. Domů
  2. Naše služby
  3. Pomáhejte s námi

DĚKUJEME, ŽE NÁS CHCETE PODPOŘIT heart

Převodem na náš účet

Číslo účtu: 154871941/0300, účet vedený u ČSOB, a. s.
IBAN: CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP
Variabilní symbol 20

Děkujeme všem našim příznivcům, jak novým tak i těm, se kterými spolupracujeme již několik let a zdůrazňujeme, že bez Vaší důvěry, štědrosti a pomoci by naše činnost nebyla vůbec možná. Každého příspěvku si vážíme, i sebemenší příspěvek má velikou hodnotu. Je nám proto ctí Vám všem poděkovat za to, že díky Vaší přízni můžeme pomáhat potřebným.