POSLÁNÍ TEXT NA HLAVNÍ STRÁNCE

  1. Domů
  2. POSLÁNÍ TEXT NA HLAVNÍ STRÁNCE

Posláním Mobilního hospice Pokojný přístav je profesionálně poskytovat
odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí
a umožnit klientům uzavřít život důstojně doma v kruhu svých blízkých.